Onnistumisen tekijät - tutkimustulokset julkaistaan 3.12.2020 seminaarissa

3.12.2020 klo 12.45-16 seminaarin kutsun löydät tästä - ohjelma julkaistaan lokakuussa.

Kirjoitamme Onnistumisen tekijät- tutkimuksesta Lastensuojelija-blogissani. Tutkimus kohdistuu lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Tässä tiedoksi CareDay päivän seminaarin esitykseni tutkimuksesta (21.2.2020).

Tässä tiivistelmä tutkimushankkeesta (A4 teksti).

Kumppanit ovat viestittäneet tutkimuksesta eri kanavillaan: tässä Lastensuojelun keskusliiton hyvä kolumni aiheesta 18.4.2020. Ja tässä toinen kolumni 23.4.2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaikuttavaa toimintaa!

Luotettavaa asiantuntemusta ja kokemusta

1.6.2017 käynnistyneen valtuustokauden luottamustoimeni, kausi päättyy 31.5.2021. Ja uudet ovat huhtikuussa 2021.

 • Nurmijärven kuntavaltuutettu ja elinvoimalautakunnan jäsen,
 • Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Sähköverkko Oy:n hallituksen jäsen
 • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuuston, hallituksen sekä sote-yksilöjaoston jäsen
 • Nurmijärven valtuusto: valtuustoryhmämme puheenjohtaja

Toimin aktiivisesti ja raportoin säännöllisesti: lue lisää blogeistani.

Facebook: arkiprofiilistani näet mitkä asiat pyörivät minun verkostossani -klikkaa tästä

Uusimpia julkaisujani valikoidusti tästä:

 • Joulukuu 2020 Onnistumisen tekijät lastensuojelussa, TAITO-sarjan julkaisu
 • Marraskuu 2019 Kumppanuudessa itää Pesäpuun siemen. Pesäpuu ry:n juhlajulkaisussa.
 • Kesäkuu 2019 Kainuun Sanomat: Näkökulma: Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan vallankumous. Yhdessä Marita Pikkaraisen kanssa.
 • Toukokuu 2019 Henkilökohtainen budjetointi. Ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (Rousu toim.). Useita artikkeleitani. Lisäksi video ja videokilippejä.
 • Tammikuu 2018 Tahto tehdä toisin kirja - linkki tässä, Tietosanoma Oy:n maksullinen yhteisjulkaisu.
 • Helmikuu 2018 ilmestyi AATOS-sarjassa Uusi lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa - kirja, jossa tarkastelen monipuolisesti lastensuojelua ja sen kehittymistä vuosien 1983-2017 ajanjaksolla. Metropolia Ammattikorkeakoulun maksuton sähköinen yli 100 sivun AATOS-sarjassa ilmestynyt julkaisu ajankohtaisesta aiheesta - linkki tässä.
 • Toukokuu 2018 ilmestyi henkilökohtaista budjetointia käsittelevä julkaisu, jonka olen toimittanut ja jossa on useita kirjoittamiani artikkeleita: Henkilökohtainen budjetointi: yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin - tässä linkki julkaisuun.

Tarvitsetko kouluttajaa, konsultaatiota, kehittämistä: laaja asiantuntemus esimerkiksi sosiaalihuoltolaista, lastensuojelusta, sote-uudistuksesta, johtamisesta, palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittämisestä - ole yhteydessä. Väitöstutkimukseni latausten määrä oli 7521 kpl (lokakuu 2020), saatavana myös painettuna Kuntaliiton Acta-sarjasta.

Teen osa-aikaisesti myös omaa tutkimusta lastensuojelun onnistumistekijöistä 2019-2020 (Helanderin apurahalla).

******

Kunnat ovat rakenteellisten muutosten keskellä: maakunta- ja sote-uudistus tulevat muuttamaan kunnan lakisääteistä roolia ja tehtäviä (vielä ei ole tiedossa Marinin hallituksen ratkaisut).

Tulevaisuuden kuntamme on joka tapauksessa erityisesti lapsiperheiden kannalta tärkeä: kunta vastaa jatkossakin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, kirjastoista, nuorisotyöstä sekä liikunnan ja kulttuurin edistämisestä. Nurmijärvellä järjestämme myös lukio- ja ammatillista koulutusta. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on samoin kunnan tehtävä. Kunnan elinvoimaa lisää myös maahanmuutto.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja toimiva palveluverkko

 • Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelma tukee yhteistyötä ja kehittämistä.
 • Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon, ja asteittain sen tulee olla maksutonta varhaiskasvatusta, johon kaikilla lapsille oikeus. Ohjattua leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarvitaan lisää, esim. yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
 • Peruskoulu on lähikoulu. Uusi riittävän suuri lukio nykyisten kahden pienen sijaan turvaisi paremmin lukio-opetuksen säilymisen kunnassa. Kirjastot ovat sivistysyhteiskunnan ydintä. Kirjaston kehittäminen on tärkeää.
 • Nuorisotyöttömyys nollaan kunnassa. Nuorisotyötä lisättävä kasvavalle nuorisomäärälle.
 • Nurmijärvellä on ajantasainen ikäihmisten palvelujen kehittämissuunnitelma: lähipalveluista huolehtiminen, kotihoito ja -palvelut yhteistyössä Keski-Uudenmaan soten kanssa, palvelutalojen avoin toiminta, yhteisöllinen palveluasumisen mahdollisuus jokaisessa taajamassa, yhteisöllistä toimintaa sekä liikkumisen mahdollistamia kevyen liikenteen väyliä ja joukkoliikennettä.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä HUS-Hyvinkään alueen kanssa varmistaa toimivat ja vaikuttavat palvelut kustannustehokkaasti.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta

Kunta vastaa jatkossakin kaavoituksesta, maapolitiikasta, joukkoliikenteestä, kunnan teistä ja ympäristöstä. Kunnalla on merkittävä rooli alueensa ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on kunnan kokonaan omistama energiayhtiö, jonka koko liiketulos jää kuntaan ja kuntalaisille. Kunnan elinkeinotoiminta luo edellytyksiä yrittämiselle, kunnan kilpailukyvylle ja elinvoimalle.

 • Taajamista kaupunkimaisia eläviä yhteisöjä. Taajamien lähellä sijaitseviin kyläkeskittymiin elinvoimaa tavoitteellisella asuntopolitiikalla. Oma asuntoyhtiömme tuottamaan vuosittain enemmän vuokra-asuntoja ja uudenlaisia asumisen ratkaisuja.
 • Joukkoliikenteemme tulisi olla koko seudun yhteistä HSL-liikennettä (tästä pystytään tekemään ratkaisu vasta vuosien päästä, sillä nykyinen liikennesopimus on 10v.voimassa). Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa väestömäärämme kehitykseen.
 • Kunta HINKU-kunnaksi. Kunnan kiinteistöjen katot tuottamaan aurinkoenergiaa. Energiayhtiömme kaukolämpö on jatkossakin noin 95 %:sti bioenergiaa, mikä on koko Suomessa aivan huipputasoa.
 • Kunnan vetovoimaa lähiseudun matkakohteena voidaan vahvistaa esimerkiksi uudenlaisella liikunnan, kulttuurin ja elämysten teemapuistolla ja paikallista toimintaa kehittämällä.

Paikallispolitiikalla on väliä ! Yhteistyö maakunta- ja sote-hallinnon kanssa tärkeää.

Olen tarkastellut eri vuosien sote-ehdotuksia useissa blogeissani ja Nurmijärven Uutisten kolumnissa sekä näiden sivujen Kehittyvä kunta-alasivulla. Kuntien ja niiden kuntayhtymien olisi fiksua voida toimia sote:n lähipalvelujen tuottajina jatkossakin.

Nurmijärven kunta, ilman sote-tehtäviäkin, on tärkeä toimija. Kuntapäättäjän tehtävä on merkityksellinen. Valtuustokauden asioista ja toiminnasta raportoin säännöllisesti blogissani. Aloitteestani olemme jättäneet mm. esityksen lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta luopumiseksi. Kunnan sote-luottamushenkilöinä jätimme aloitteen uudella tavalla asumisen ja palvelut yhdistävästä asuntopolitiikasta, johon yhdistyy yhteisöllistä toimintaa. Edellisen kauden aloitteeni ovat koskeneet mm. tulevaisuuden kunnan toimintatapoja, hiilineutraalia kuntaa (HINKU), haja-asutusalueiden vesihuoltoa, matkailun, liikunnan ja kulttuurin valjastamista paremmin kunnan vetovoimatekijöiksi (työnimi Aleksis Kivi teema/perhepuisto). Näistä lisää Valtuutettu Nurmijärveltä-blogista.


Kunnan päättäjänä toimin aktiivisesti

 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • ihmisten hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi
 • kestävän elämäntavan ja ympäristön puolesta
 • palvelujen saatavuuden varmistamiseksi siellä ja silloin kuin ihmiset niitä tarvitsevat
 • työn ja reilun työelämän sekä vastuullisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi

Hyvät päätökset syntyvät aktiivisessa vuoropuhelussa eri osapuolien kesken, vaihtoehtoisten ratkaisujen punnitsemisesta sekä ennen päätöstä tehtävästä monipuolisesta tiedonkeruusta ja ratkaisujen vaikutusten arvioinnista.

Ollaan yhteydessä! Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla.

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä!