Vaikuttavaa naisenergiaa!

Luotettavaa asiantuntemusta ja kokemusta

1.6.2017 käynnistyneen valtuustokauden luottamustoimet, kausi päättyy 31.5.2021

 • Nurmijärven kuntavaltuutettu, elinvoimalautakunnan jäsen, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen
 • Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymän valtuuston ja hallituksen jäsen

Toimin aktiivisesti ja raportoin säännöllisesti kunnan asioista ja päätöksistä. Lue lisää blogeistani.

Facebook: arkiprofiilistani näet mitkä asiat pyörivät minun verkostossani -klikkaa tästä

Kunnat ovat rakenteellisten muutosten keskellä: maakunta- ja sote-uudistus muuttaa 2019 jälkeen kunnan lakisääteistä roolia ja tehtäviä suuresti.

Tulevaisuuden kunta on erityisesti lapsiperheiden kannalta tärkeä: kunta vastaa jatkossakin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, kirjastoista, nuorisotyöstä sekä liikunnan ja kulttuurin edistämisestä. Nurmijärvellä järjestämme myös lukio- ja ammatillista koulutusta. Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Kunnan elinvoimaa lisää maahanmuutto.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja toimiva palveluverkko

 • Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelma tukee yhteistyötä ja kehittämistä.
 • Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon, ja asteittain maksuttomaan. Ohjattua leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarvitaan lisää, esim. yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
 • Peruskoulu on lähikoulu. Uusi riittävän suuri lukio nykyisten kahden pienen sijaan turvaa paremmin lukio-opetuksen säilymisen kunnassa. Kirjastot ovat sivistysyhteiskunnan ydintä.
 • Nuorisotyöttömyys nollaan kunnassa. Nuorisotyötä lisättävä kasvavalle nuorisomäärälle.
 • Nurmijärvellä on ajantasainen ikäihmisten palvelujen kehittämissuunnitelma: lähipalveluista huolehtiminen, kotihoito ja -palvelut, palvelutalojen avoin toiminta, palveluasumisen mahdollisuus jokaisessa taajamassa, yhteisöllistä toimintaa sekä liikkumisen mahdollistamia kevyen liikenteen väyliä ja joukkoliikennettä.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta

Kunta vastaa jatkossakin kaavoituksesta, maapolitiikasta, joukkoliikenteestä, kunnan teistä ja ympäristöstä. Kunnalla on merkittävä rooli alueensa ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on kunnan kokonaan omistama energiayhtiö, jonka koko liiketulos jää kuntaan. Kunnan
elinkeinotoiminta luo edellytyksiä yrittämiselle, kunnan kilpailukyvylle ja elinvoimalle.

 • Taajamista kaupunkimaisia eläviä yhteisöjä. Tajaamien lähellä sijaitseviin kyläkeskittymiin elinvoimaa tavoitteellisella asuntopolitiikalla. Nurmijärven vuokra-asunnot Oy tuottamaan vuosittain enemmän vuokra-asuntoja.
 • Joukkoliikenteemme tulee olla koko seudun yhteistä HSL-liikennettä. Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa väestömäärämme kehitykseen.
 • Kunta HINKU-kunnaksi. Kunnan kiinteistöjen katot tuottamaan aurinkoenergiaa. Energiayhtiömme kaukolämpö on jatkossakin noin 96 %:sti bioenergiaa, mikä on koko Suomessa aivan huipputasoa.
 • Kunnan vetovoimaa lähiseudun matkakohteena voidaan vahvistaa esimerkiksi uudenlaisella liikunnan, kulttuurin ja elämysten teemapuistolla.

Paikallispolitiikalla on väliä ! Yhteistyö tulevan maakunta- ja sote-hallinnon kanssa tärkeää.

Hallituksen sote-malli siirtää verovaroin ja asiakasmaksuin rahoitetut palvelut yhtiöille ja 18 maakunnan liikelaitoksille. Kunnat eivät tuota jatkossa mitään sote-palveluja. Uudellamaalla palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtionohjauksessa olevaan 1,6 miljoonan asukkaan maakuntaan. Näin, mikäli eduskunta päättää ehdotetun mukaisesta sote-mallista kesään mennessä.

Olen tarkastellut sote-ehdotuksia useissa blogeissani ja Nurmijärven Uutisten kolumnissa sekä näiden sivujen Kehittyvä kunta-alasivulla. Sipilän hallituksen sote-ehdotus ei ole hyvä: palvelujen pitää jatkossakin olla pääosin julkisen sektorin tuottamia, jota täydentää yksityisen ja 3.sektorin palvelut. Ja sote-peruspalvelujen tulee pääosin toteutua lähipalveluna.

Nurmijärven kunta, ilman sote-tehtäviäkin, on tärkeä toimija. Kuntapäättäjän tehtävä on merkityksellinen. Valtuustokauden asioista ja toiminnasta raportoin säännöllisesti blogissani. Edellisen kauden aloitteeni ovat koskeneet mm. tulevaisuuden kunnan toimintatapoja, hiilineutraalia kuntaa (HINKU), haja-asutusalueiden vesihuoltoa, matkailun, liikunnan ja kulttuurin valjastamista paremmin kunnan vetovoimatekijöiksi (työnimi Aleksis Kivi teema/perhepuisto).


Kunnan päättäjänä toimin aktiivisesti

 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • ihmisten hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi
 • kestävän elämäntavan ja ympäristön puolesta
 • palvelujen saatavuuden varmistamiseksi siellä ja silloin kun ihmiset niitä tarvitsevat
 • työn ja reilun työelämän sekä vastuullisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi

Hyvät päätökset syntyvät aktiivisessa vuoropuhelussa eri osapuolien kesken, vaihtoehtoisten ratkaisujen punnitsemisesta sekä ennen päätöstä tehtävästä monipuolisesta tiedonkeruusta ja ratkaisujen vaikutusten arvioinnista.

Ollaan yhteydessä! Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla.

Nurmijärven Demareiden vaaliesite 2017 löytyy täältä. (ko.sivusto on parhaillaan työn alla)

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä!