Tervetuloa kotisivuilleni


Käsittelen ajankohtaisia luottamustoimiini liittyviä teemoja blogeissani

klikkaa Valtuutettu Nurmijärveltä -blogiin

Vain harvoin kirjoittelen teemalliseen Lastensuojelija-blogiin

Alasivuilta löytyy esittely- ja taustatietojani.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaalit 2022 - suuret kiitokset luottamuksesta!

 • Sain paljon ääniä: yhteensä 658 ääntä jokaisen kuuden kunnan alueelta, äänimäärä oli 5.suurin SDP:n 79 ehdokkaan listalla.
 • Aluevaltuutetun työ käynnistyi 1.3.2022.
 • Olen aluehallituksen 2. varapuh.johtaja, ja hallituksen rahoitus- ja talousjaoston varajäsen.
 • Valtuustoryhmässämme on 16 valtuutettua (+ 16 varavaltuutettua). Olemme hyvinvointialueen valtuuston 2.suurin ryhmä.

Kannattaa seurata hyvinvointialueen ajankohtaisia uutisia:


SDP Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit jatkavat alueellista yhteistyötään tiiviisti

Kannattaa vilkaista Valtuutettu nurmijärveltä -blogissani olevia postauksia

Kuntavaalit 2021 -kiitos luottamuksesta!

Jatkan valtuutettuna. Ääniä sain SDP:n listalla toiseksi eniten. Vaalitulokseen tästä uutisesta. Valtuustoryhmä järjestäytyi ja jatkan ryhmän vetäjänä - uutinen tästä.

Edistän Ääni lapselle sekä Nuorten puolella -tavoitteita (katso linkkilistani) sekä sitoudun päättäjänä kunnan vastuulliseen rakentamiseen.

1.8.2021 alkaneen valtuustokauden luottamustoimeni ovat:

- kuntavaltuutettu, Nurmijärvi

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuutettu ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja 2023 asti. (puheenjohtajisto osallistuu myös Keusoten hallituksen kokouksiin)

- Keski-Uudenmaan alueellista hyvinvointi-organisaatiota valmistelevan VATE:n poliittinen seurantaryhmä 2021-2022

- Nurmijärven Sähkö Oyn ja Sähköverkko Oyn hallitusjäsen.

- Sosiaalitaito Oy:n hallitusjäsen 2023.

Toimin aktiivisesti ja raportoin säännöllisesti:

Facebook-arkiprofiilistani näet mitkä asiat pyörivät minun verkostossani.

Uusimpia julkaisujani valikoidusti tästä

 • 2.9.2021 Lähijohtaminen sosiaalialalla - laaja oppikirja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Joulukuu 2020 Onnistumisen tekijät lastensuojelussa -tutkimus... TAITO-sarjan julkaisu
 • Marraskuu 2019 Kumppanuudessa itää Pesäpuun siemen. Pesäpuu ry:n juhlajulkaisussa.
 • Kesäkuu 2019 Kainuun Sanomat: Näkökulma: Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan vallankumous. Yhdessä Marita Pikkaraisen kanssa.
 • Toukokuu 2019 Henkilökohtainen budjetointi. Ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (Rousu toim.). Useita artikkeleitani. Lisäksi video ja videokilippejä.
 • Tammikuu 2018 Tahto tehdä toisin kirja - linkki tässä, Tietosanoma Oy:n maksullinen yhteisjulkaisu.
 • Helmikuu 2018 AATOS-sarjassa Uusi lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa - kirja, jossa tarkastelen monipuolisesti lastensuojelua ja sen kehittymistä vuosien 1983-2017 ajanjaksolla. - linkki tässä.
 • Toukokuu 2018 ilmestyi henkilökohtaista budjetointia käsittelevä julkaisu, jonka olen toimittanut ja jossa on useita kirjoittamiani artikkeleita: Henkilökohtainen budjetointi: yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin - tässä linkki julkaisuun.

Nurmijärvi - hyvän elämän kunta

Kunnat ovat rakenteellisten muutosten keskellä: maakunta- ja sote-uudistus tulevat muuttamaan kunnan lakisääteistä roolia ja tehtäviä - sote-uudistuksen lakipaketti hyväksyttiin kesällä 2021. Meidän kunnan sote-tehtävistä vastaa jo yhteinen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, josta lakiesityksen mukaan tulee valtion ohjauksessa toimiva Hyvinvointialue-organisaatio 1.1.2023. Olen mukana hyvinvointialuetta valmistelevassa poliittisessa seurantaryhmässä Keusoten valtuuston 1.varapuheenjohtajana.

Kunnan toiminta on erityisesti lapsiperheiden kannalta tärkeä: kunta vastaa jatkossakin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, kirjastoista, nuorisotyöstä sekä liikunnan ja kulttuurin edistämisestä. Nurmijärvellä järjestämme myös lukio- ja ammatillista koulutusta. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on samoin kunnan tehtävä. Kunnan elinvoimaa lisää myös maahanmuutto. Lasten ohella huolehdimme kaikenikäisistä asukkaista.

Yhteistyö tärkeää kunnan ja HUS Hyvinkään alueen kanssa

Olemme Keusoten ja sen kuntien sekä HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa yhteistyössä varmistaneet eri palveluketjujen toimivuuden. Tätä ns.yhdyspintatyötä tulemme jatkamaan myös hyvinvointialueen toiminnassa. Yhteistyötä tehdään päätöksenteon ja johtamisen toimijoiden kanssa sekä erityisesti asiakas- ja potilastyön toiminnassa.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja toimiva palveluverkko

 • Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tukee yhteistyötä ja kehittämistä.
 • Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon, ja asteittain sen tulee olla maksutonta varhaiskasvatusta, johon kaikilla lapsilla oikeus. Ohjattua leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarvitaan lisää, esim. yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan ainakin yksi maksuton harrastusmahdollisuus.
 • Peruskoulu on lähikoulu. Kunnallinen lukio yhdessä toimipisteessä turvaa paremmin lukio-opetuksen säilymisen ja kehittymisen kunnassa. Kirjastot ovat sivistysyhteiskunnan ydintä. Kirjaston kehittäminen on tärkeää.
 • Nuorisotyöttömyys nollaan kunnassa. Kesätyön määrärahoilla nuorille kokemusta erilaisista töistä. Nuorisotyötä lisättävä kasvavalle nuorisomäärälle.
 • Nurmijärvellä on ajantasainen ikäihmisten palvelujen kehittämissuunnitelma: lähipalveluista huolehtiminen, kotihoito ja -palvelut yhteistyössä Keski-Uudenmaan soten kanssa, avoin ja kohdennettu päivätoiminta, myös uudenlaisia yhteisöllisempiä asumisen ja palvelujen yhdistäviä turvallisia ja viihtyisiä asuinkortteleita jokaiseen taajamaan, yhteisöllistä toimintaa sekä liikkumisen mahdollistamia kevyen liikenteen väyliä ja joukkoliikennettä.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä HUS-Hyvinkään alueen kanssa varmistaa toimivat ja vaikuttavat palvelut kustannustehokkaasti.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta - ylpeastilande.fi

Kunta vastaa jatkossakin kaavoituksesta, maapolitiikasta, joukkoliikenteestä, kunnan teistä ja ympäristöstä. Kunnalla on merkittävä rooli alueensa ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on kunnan kokonaan omistama energiayhtiö, jonka koko liiketulos jää kuntaan ja kuntalaisille. Kunnan elinkeinotoiminta luo edellytyksiä yrittämiselle, kunnan kilpailukyvylle ja elinvoimalle.

 • Taajamista kaupunkimaisia eläviä yhteisöjä - keskustojen kehittäminen on viihtyvyyden ja kunnan elinvoiman kannalta merkityksellistä. Taajamien lähellä sijaitseviin kyläkeskittymiin elinvoimaa tavoitteellisella kaavoitus- ja asuntopolitiikalla. Oma asuntoyhtiömme tuottamaan vuosittain enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja uudenlaisia asumisen ratkaisuja.
 • Joukkoliikenteemme tulisi olla koko seudun yhteistä HSL-liikennettä (tästä pystytään tekemään ratkaisu vasta vuosien päästä, sillä nykyinen liikennöintisopimus on 10v.voimassa). Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa väestömäärämme kehitykseen.
 • Kunta HINKU-kunnaksi - kunnan tavoitteellista toimintaa tarvitaan. Kunnan kiinteistöjen katot tuottamaan aurinkoenergiaa. Energiayhtiömme kaukolämpö on jatkossakin noin 95 %:sti bioenergiaa, mikä on koko Suomessa aivan huipputasoa.
 • Kunnan vetovoimaa lähiseudun matkakohteena voidaan vahvistaa esimerkiksi uudenlaisella liikunnan, kulttuurin ja elämysten teemapuistolla ja paikallista toimintaa kehittämällä. Voisipa sen Nurmijärvenkin palauttaa järveksi.

Paikallispolitiikalla on väliä - yhteistyö maakunta- ja sote-hallinnon kanssa tärkeää

Olen tarkastellut eri vuosien sote-uudistuksen lakiehdotuksia useissa blogeissani ja Nurmijärven Uutisten kolumnissa sekä näiden sivujen Kehittyvä kunta ja sote -alasivulla. Ja Keusoten päättäjänä olen toiminut sen perustamisesta lähtien 2017 alkaen, ja toimin edelleen valtuuston 1.varapuheenjohtajana.

Nurmijärven kunta, ilman sote-tehtäviäkin, on tärkeä toimija. Kuntapäättäjän tehtävä on merkityksellinen. Valtuustokauden asioista ja toiminnasta raportoin säännöllisesti blogissani. Kunnan sote-luottamushenkilöinä jätimme aloitteen uudella tavalla asumisen ja palvelut yhdistävästä asuntopolitiikasta, johon yhdistyy yhteisöllistä toimintaa koululaisten kanssa. Edellisen kauden aloitteeni ovat koskeneet mm. tulevaisuuden kunnan toimintatapoja, hiilineutraalia kuntaa (HINKU), haja-asutusalueiden vesihuoltoa, matkailun, liikunnan ja kulttuurin valjastamista paremmin kunnan vetovoimatekijöiksi (työnimi Aleksis Kivi teema/perhepuisto), varhaiskasvatusoikeutta kaikille lapsille. Näistä lisää Valtuutettu Nurmijärveltä-blogista.

Vaikuttavaa toimintaa - asiallista päätöksentekoa: Kunnan päättäjänä toimin aktiivisesti

 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • ihmisten hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi
 • kestävän elämäntavan ja ympäristön puolesta
 • palvelujen saatavuuden varmistamiseksi siellä ja silloin kuin ihmiset niitä tarvitsevat
 • työn ja reilun työelämän sekä vastuullisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi

Hyvät päätökset syntyvät aktiivisessa vuoropuhelussa eri osapuolien kesken, vaihtoehtoisten ratkaisujen punnitsemisesta sekä ennen päätöstä tehtävästä monipuolisesta tiedonkeruusta ja ratkaisujen vaikutusten arvioinnista.

Ollaan yhteydessä! Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla.

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä!