Vaikuttavaa toimintaa!

Luotettavaa asiantuntemusta ja kokemusta

1.6.2017 käynnistyneen valtuustokauden luottamustoimet, kausi päättyy 31.5.2021

 • Nurmijärven kuntavaltuutettu ja elinvoimalautakunnan jäsen,
 • Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Sähköverkko Oy:n hallituksen jäsen
 • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen jäsen sekä sote-yksilöjaoston jäsen

Toimin aktiivisesti ja raportoin säännöllisesti: lue lisää blogeistani.

Facebook: arkiprofiilistani näet mitkä asiat pyörivät minun verkostossani -klikkaa tästä

Uusimmat julkaisuni löydät tästä:

 • tammikuussa 2018 Tahto tehdä toisin kirja - linkki tässä, Tietosanoma Oy:n maksullinen yhteisjulkaisu.
 • Helmikuussa 2018 ilmestyi AATOS-sarjassa Uusi lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa-kirja, jossa tarkastelen monipuolisesti lastensuojelua ja sen kehittymistä vuosien 1983-2017 ajanjaksolla. Metropolia Ammattikorkeakoulun maksuton sähköinen yli 100 sivun AATOS-sarjassa ilmestynyt julkaisu ajankohtaisesta aiheesta - linkki tässä.
 • Toukokuussa 2018 ilmestyi henkilökohtaista budjetointia käsittelevä julkaisu, jonka olen toimittanut ja jossa on useita kirjoittamiani artikkeleita: Henkilökohtainen budjetointi: yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin - tässä linkki julkaisuun.

Tarvitsetko kouluttajaa: laaja asiantuntemus esimerkiksi sosiaalihuoltolaista, lastensuojelusta, sote-uudistuksesta, johtamisesta - ole yhteydessä. Väitöstutkimukseni latausten määrä oli 6841 kpl (lokakuu 2018), painettuna Kuntaliiton Acta-sarjasta.

******

Kunnat ovat rakenteellisten muutosten keskellä: maakunta- ja sote-uudistus muuttaa 2020 jälkeen kunnan lakisääteistä roolia ja tehtäviä suuresti - jos eduskunta näin päättää 2018.

Tulevaisuuden kunta on erityisesti lapsiperheiden kannalta tärkeä: kunta vastaa jatkossakin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, kirjastoista, nuorisotyöstä sekä liikunnan ja kulttuurin edistämisestä. Nurmijärvellä järjestämme myös lukio- ja ammatillista koulutusta. Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Kunnan elinvoimaa lisää maahanmuutto.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja toimiva palveluverkko

 • Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelma tukee yhteistyötä ja kehittämistä.
 • Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon, ja asteittain maksuttomaan. Ohjattua leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarvitaan lisää, esim. yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
 • Peruskoulu on lähikoulu. Uusi riittävän suuri lukio nykyisten kahden pienen sijaan turvaa paremmin lukio-opetuksen säilymisen kunnassa. Kirjastot ovat sivistysyhteiskunnan ydintä.
 • Nuorisotyöttömyys nollaan kunnassa. Nuorisotyötä lisättävä kasvavalle nuorisomäärälle.
 • Nurmijärvellä on ajantasainen ikäihmisten palvelujen kehittämissuunnitelma: lähipalveluista huolehtiminen, kotihoito ja -palvelut, palvelutalojen avoin toiminta, palveluasumisen mahdollisuus jokaisessa taajamassa, yhteisöllistä toimintaa sekä liikkumisen mahdollistamia kevyen liikenteen väyliä ja joukkoliikennettä.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta

Kunta vastaa jatkossakin kaavoituksesta, maapolitiikasta, joukkoliikenteestä, kunnan teistä ja ympäristöstä. Kunnalla on merkittävä rooli alueensa ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on kunnan kokonaan omistama energiayhtiö, jonka koko liiketulos jää kuntaan. Kunnan
elinkeinotoiminta luo edellytyksiä yrittämiselle, kunnan kilpailukyvylle ja elinvoimalle.

 • Taajamista kaupunkimaisia eläviä yhteisöjä. Tajaamien lähellä sijaitseviin kyläkeskittymiin elinvoimaa tavoitteellisella asuntopolitiikalla. Nurmijärven vuokra-asunnot Oy tuottamaan vuosittain enemmän vuokra-asuntoja.
 • Joukkoliikenteemme tulee olla koko seudun yhteistä HSL-liikennettä. Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa väestömäärämme kehitykseen.
 • Kunta HINKU-kunnaksi. Kunnan kiinteistöjen katot tuottamaan aurinkoenergiaa. Energiayhtiömme kaukolämpö on jatkossakin noin 96 %:sti bioenergiaa, mikä on koko Suomessa aivan huipputasoa.
 • Kunnan vetovoimaa lähiseudun matkakohteena voidaan vahvistaa esimerkiksi uudenlaisella liikunnan, kulttuurin ja elämysten teemapuistolla.

Paikallispolitiikalla on väliä ! Yhteistyö maakunta- ja sote-hallinnon kanssa tärkeää.

Hallituksen sote-malli siirtäisi verovaroin ja asiakasmaksuin rahoitetut palvelut yhtiöille ja 18 maakunnan liikelaitoksille. Kunnat - tai meillä yhteinen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymämme ja HUS-kuntayhtymä, eivät tuottaisi jatkossa mitään sote-palveluja. Uudellamaalla palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtionohjauksessa olevaan 1,6 miljoonan asukkaan maakuntaan. Näin, mikäli eduskunta päättää ehdotetun mukaisesta sote-mallista kesään 2018 mennessä.

Olen tarkastellut sote-ehdotuksia useissa blogeissani ja Nurmijärven Uutisten kolumnissa sekä näiden sivujen Kehittyvä kunta-alasivulla. Sipilän hallituksen sote-ehdotus ei ole hyvä: palvelujen pitää jatkossakin olla pääosin julkisen sektorin tuottamia, jota täydentää yksityisen ja 3.sektorin palvelut. Ja sote-peruspalvelujen tulee pääosin toteutua lähipalveluna. Myös kuntien ja niiden kuntayhtymien olisi fiksua voida toimia sote:n lähipalvelujen tuottajina

Nurmijärven kunta, ilman sote-tehtäviäkin, on tärkeä toimija. Kuntapäättäjän tehtävä on merkityksellinen. Valtuustokauden asioista ja toiminnasta raportoin säännöllisesti blogissani. Aloitteestani olemme jättäneet mm. aloitteen lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta luopumiseksi. Edellisen kauden aloitteeni ovat koskeneet mm. tulevaisuuden kunnan toimintatapoja, hiilineutraalia kuntaa (HINKU), haja-asutusalueiden vesihuoltoa, matkailun, liikunnan ja kulttuurin valjastamista paremmin kunnan vetovoimatekijöiksi (työnimi Aleksis Kivi teema/perhepuisto).


Kunnan päättäjänä toimin aktiivisesti

 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • ihmisten hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi
 • kestävän elämäntavan ja ympäristön puolesta
 • palvelujen saatavuuden varmistamiseksi siellä ja silloin kun ihmiset niitä tarvitsevat
 • työn ja reilun työelämän sekä vastuullisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi

Hyvät päätökset syntyvät aktiivisessa vuoropuhelussa eri osapuolien kesken, vaihtoehtoisten ratkaisujen punnitsemisesta sekä ennen päätöstä tehtävästä monipuolisesta tiedonkeruusta ja ratkaisujen vaikutusten arvioinnista.

Ollaan yhteydessä! Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla.

Nurmijärven Demareiden vaaliesite 2017 löytyy täältä.

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä!